Fisa de inscriere la cursurile de fotografie Ciorchin

Aceasta fisa trebuie completata in vederea inscrierii la cursurile de fotografie organizate de Asociatia Culturala Ciorchin. Pentru a putea participa la cursuri trebuie sa faceti dovada platii ratelor la intervalele anuntate la inceperea fiecarui curs in parte.
Datele completate mai jos sunt folosite exclusiv pentru generarea contractului de studii si pentru contactarea cursantilor in vederea detaliilor referitoare la desfasurarea acestora.

PROGRAMUL DE FORMARE*:

Nume*

Prenume*

Telefon*

Adresa de email*

*Obligatoriu